top of page

BOEKEN

Infidel in Israel.jpg
Opstijgen

Een document humain en een nog nooit eerder gepubliceerd uniek verhaal waarbij de emigratie van een niet-Joodse vrouw met een Joodse man en drie kinderen naar Israël als decor wordt gebruikt voor de diepere vraag hoe onze gevoelens van ontheemd zijn onvermijdelijk ons voortbestaan beïnvloeden, zelfs als dat een enigma is. Het gaat over de moed om jezelf als vreemde te kunnen zien, de paradox van de ontheemding, die de verbondenheid met het land van oorsprong versterkt, het vechten voor het behoud van en daarna het opgeven van je eigen vanzelfsprekendheid in een nieuwe wereld van conflicten en over rommelige liefde, trauma's die verzwegen worden en de weigering om alles te verliezen. Het vertelt over het intieme leven van Israëliërs, mensen zoals jij en ik, die anders dan vele Joden in de diaspora en buitenlanders denken, zich niet bezighouden met grote politieke vraagstukken en er zelfs nauwelijks acht op slaan, maar betrokken zijn bij de gewone alledaagsheid van het bestaan.

41LrYqv1dNL.jpg
Het dienstmeisje van Degrelle

De Joodse Hannah Nadel belandt tijdens de Tweede Wereldoorlog als dienstmeisje in het Brusselse huis van de zus van Léon Degrelle en ontsnapt op die manier aan de gruwelen van de Jodenvervolging. Simone Korkus wekt dit onwaarschijnlijke verhaal tot leven, ontmoet Hannahs Belgische redders en toont hoe het leven in oorlogstijd heel wat grijze zones bevat. Terwijl Simone Korkus het leven van Hannah in Brussel reconstrueert, stuit ze op familiegeheimen en loopt ze ook aan tegen haar eigen vooroordelen. Want wat is waarheid in de manier waarop we naar anderen kijken en hun gedrag beoordelen? En hoe vervormt ons geheugen trauma’s zoals die na de Tweede Wereldoorlog?

Over Annie wordt niet gesproken.jpg
על אנני לא מדברים

De Joodse Hannah Nadel belandt tijdens de Tweede Wereldoorlog als dienstmeisje in het Brusselse huis van de zus van Léon Degrelle en ontsnapt op die manier aan de gruwelen van de Jodenvervolging. Simone Korkus wekt dit onwaarschijnlijke verhaal tot leven, ontmoet Hannahs Belgische redders en toont hoe het leven in oorlogstijd heel wat grijze zones bevat. Terwijl Simone Korkus het leven van Hannah in Brussel reconstrueert, stuit ze op familiegeheimen en loopt ze ook aan tegen haar eigen vooroordelen. Want wat is waarheid in de manier waarop we naar anderen kijken en hun gedrag beoordelen? En hoe vervormt ons geheugen trauma’s zoals die na de Tweede Wereldoorlog?

In juli '22 in het HEBREEUWS verschenen.

La Servante de Degrelle.jpg
La Servante de Degrelle

Hannah Nadel est juive. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, c'est au service de la soeur de Léon Degrelle, leader du mouvement d'extrême droite Rex, que la jeune fille officie comme servante, échappant ainsi à la déportation. Simone Korkus a rencontré ceux qui ont sauvé la vie d'Hannah et révèle ainsi cette histoire incroyable, qui met aussi en lumière les nombreuses zones d'ombre de la guerre. En reconstruisant la vie d'Hannah et en découvrant les secrets de la famille, l'auteure se heurte à ses propres préjugés. Quand nous portons le regard sur les autres et jugeons leurs comportements, où se situe réellement la vérité ?

515SwaVzpsL.jpg
De Belofte En Het Land

Op een koude novemberochtend stapt Simone Korkus in haar auto en begint een gepassioneerde zoektocht aan beide kanten van de muur die Israël en Palestina scheidt.

Ze reist langs een wirwar van hekken, hoge betonnen muren, greppels en verplaatsbare wegversperringen, op zoek naar de verborgen werkelijkheid achter het nieuws.

Uit de kleurrijke beschrijvingen van wat ze ziet in plaatsen als Jeruzalem, Tulkarem, Hebron, Sderot, in Palestijnse dorpen en joodse nederzettingen, en uit gesprekken met Israëlische en Palestijnse vrienden, overlevenden van de Holocaust, Palestijnse vluchtelingen, Israëlische nabestaanden van terreur, soldaten en Fatah-beambten rijst een beeld op van een gesegregeerde en getraumatiseerde wereld. Onder het vernis van de gastvrijheid en openheid van Israëliërs en Palestijnen bevindt zich een beerput van reële maar ook vaak irreële angsten, vooroordelen en waanideeën. Israëli’s en Palestijnen blijken zich nauwelijks een voorstelling van elkaars leven te kunnen maken.

In De Belofte En Het Land laat Simone Korkus zien hoe de mensen aan weerszijden van de muur leven en hoe het politieke conflict hun leven beheerst. Ze kiest geen partij en schrijft met grote compassie over de mensen die ze ontmoet.

51KI8dGjNjL.jpg
De Belofte En Het Land e-book

Op een koude novemberochtend stapt Simone Korkus in haar auto en begint een gepassioneerde zoektocht aan beide kanten van de muur die Israël en Palestina scheidt.

Ze reist langs een wirwar van hekken, hoge betonnen muren, greppels en verplaatsbare wegversperringen, op zoek naar de verborgen werkelijkheid achter het nieuws.

Uit de kleurrijke beschrijvingen van wat ze ziet in plaatsen als Jeruzalem, Tulkarem, Hebron, Sderot, in Palestijnse dorpen en joodse nederzettingen, en uit gesprekken met Israëlische en Palestijnse vrienden, overlevenden van de Holocaust, Palestijnse vluchtelingen, Israëlische nabestaanden van terreur, soldaten en Fatah-beambten rijst een beeld op van een gesegregeerde en getraumatiseerde wereld. Onder het vernis van de gastvrijheid en openheid van Israëliërs en Palestijnen bevindt zich een beerput van reële maar ook vaak irreële angsten, vooroordelen en waanideeën. Israëli’s en Palestijnen blijken zich nauwelijks een voorstelling van elkaars leven te kunnen maken.

In De Belofte En Het Land laat Simone Korkus zien hoe de mensen aan weerszijden van de muur leven en hoe het politieke conflict hun leven beheerst. Ze kiest geen partij en schrijft met grote compassie over de mensen die ze ontmoet.

korkus_altezchen.jpg
Alte Sachen

Korte verhalenbundel

Ieder mens heeft wel een geheim dat hij met niemand kan delen. Soms wordt hij het slachtoffer van zijn eigen heimelijkheid. In Alte Sachen - Hebreeuws slang voor vodden - leef je mee met mensen, die geheimen verbergen. Je ploft als het ware even een leven binnen. Je kijkt rond en vertrekt weer. 

paper_gaza.jpg
Hoe zien wij Gaza?

Het gewapend conflict dat Gaza in een inferno veranderde, heeft ook in het Westen de gemoederen beroerd. Joodse en zionistische bewegingen stuurden hun boodschappen uit, Arabische en islamitische zenders trachtten hun gelijk te bewijzen.

Een academische reflectie op beeldvorming, waarheid en oorlog in Gaza werd geschreven door Ruddy Doom, terwijl Simone Korkus tezelfdertijd een journalistieke reflectie maakte vanuit Israël.

Opstijgen
Het dienstmeisje van Degrelle
De Belofte En Het Land
De Belofte En Het Land - e-book
Alte Sachen
Hoe zien wij Gaza
La servante
על אנני לא מדברים
bottom of page